درمانگاه دامپزشکی فاقد پروانه در مریوان، یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان جریمه شد
 
 

مدیر کل دامپزشکی کردستان در روز پنجشنبه مورخه 7 فروردین 99 از مجازات جریمه نقدی درمانگاه دامپزشکی فاقد پروانه فعالیت در شهرستان مریوان خبر داد .

به گزارش حکیم مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان کردستان، «دکتر مجتبی ورمقانی» اظهار داشت: شبکه دامپزشکی شهرستان مریوان به نمایندگی از این اداره کل علیه یک واحد درمانگاه دامپزشکی در شهرستان مریوان که بدون مجوز دامپزشکی اقدام به فعالیت نموده بود، طرح شکایت نموده و به مرجع قضایی ارجاع نمود.

وی افزود: مقام قضایی درمانگاه یاد شده را به 18 میلیون ریال جزای نقدی بدل از 6 ماه حبس به جرم فعالیت بدون پروانه دامپزشکی و تهدید علیه بهداشت عمومی محکوم نمود.