چگونه در نزاع سگ‌ها مداخله کنیم؟
 
 

شاید برای شما هم پیش آمده که شاهد درگیری و نزاع میان دو سگ بوده اید و دلتان می خواسته که به نوعی مانع گردید اما نمی دانستید چگونه؟ اصلاً آیا راهی وجود دارد تا مانع دعوای آنها شد؟ 

به گزارش حکیم مهر به نقل از ITpet ، یکی از کارشناسان رفتارشناسی حیوانات به نام  Cesar Millon در این باره می گوید: "شاید مهم ترین و اولین نکته، توجه به  body Language یا همان زبان بدن حیوان است. بدین صورت که در همان لحظات ابتداییِ شکل گیریِ رفتارِ بد و خصمانۀ حیوان، مانع از بروز آن گردید. اما اگر چنین کاری مقدور نباشد، به هنگام دعوای آنها آرام بمانید و ببینید که کدام یک رفتار غالب تر و شدیدتری دارد بنابراین بر روی او تمرکز کنید و با نوازشی در جای صحیح که قفسۀ سینۀ حیوان محسوب می شود، وارد عمل شوید. دلیل این امر اینست که این کار شما سگ را مجبور می کند که دهانش را باز کند و اگر سگ دیگر را گرفته باشد رها می گردد. البته زمان هم خیلی مهم است بنابراین زمان مناسب را بیابید و سریع وارد عمل شوید!"

"همچنین شما می توانید با تولید صدایی بلند و محکم بر سر سگ قوی تر و کشیدن او از پشت گردن – و نه از بالای گردن بلکه از پشت مانع این نزاع گردید؛ چرا که در غیر اینصورت اگر از جای نامناسب او را بکشید، تصور می کند که شما هم عضوی از این دعوا هستید و ممکن است شما را گاز بگیرد."

تفاوتی نمی کند که جثۀ سگ بزرگ یا کوچک باشد، شیوه یکی است. به هیچ وجه به طور مستمر و مداوم داد نزنید مگر اینکه کمک بخواهید. از همه مهم تر اینکه آرام و در عین حال سریع و هشیار باشید .