برنامه دوره‌های آموزش غیر‌حضوری سازمان نظام دامپزشکی (با امتیاز بازآموزی)

به گزارش حکیم مهر به نقل از روابط عمومی نظام دامپزشکی، سازمان نظام دامپزشکی با همکاری بخش خصوصی دوره‌های آموزش غیر حضوری با امتیاز بازآموزی برگزار می‌نماید.