دعوت به همکاری دکتر دامپزشک و کارشناس دامپزشکی به عنوان نماینده علمی و بازاریابی در شرکت نانوتجهیز درمان‌آرا

شرکت نانوتجهیز درمان آرا از دامپزشکان و کارشناسان دامپزشکی به عنوان نماینده علمی و بازاریابی به صورت تمام وقت دعوت به همکاری می نماید.

ارسال رزومه به شماره تلگرام: 09032452293

ایمیل: sh.peikani@nanodarmanara.com

تاریخ اعلام نیاز: 99/1/19