انتصاب «دکتر سیدمهدی خاتمی» به عنوان سرپرست اداره دامپزشکی شهرستان آرادان

طی حکمی از سوی مدیرکل دامپزشکی استان «دکتر سید مهدی خاتمی» سرپرست اداره دامپزشکی شهرستان آرادان شد.

به گزارش حکیم مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان سمنان، «دکتر حمیدرضا حسینی» مدیرکل دامپزشکی استان، طی حکمی «دکتر سید مهدی خاتمی» را به سرپرستی اداره دامپزشکی شهرستان آرادان منصوب کرد و از زحمات «دکتر حسین کنشلو» در زمان تصدی پست فوق الذکر تقدیر و تشکر بعمل آورد.

«دکتر سید مهدی خاتمی» پیش از این به عنوان معاون اداره دامپزشکی شهرستان گرمسار انجام خدمت نموده است.