انتصاب «دکتر حسن صادقی» به عنوان رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان رشتخوار

با حضور مدیر کل دامپزشکی استان خراسان رضوی و فرماندار این شهرستان «انتصاب «دکتر حسن صادقی» به عنوان رییس شبکه دامپزشکی شهرستان رشتخوار» به عنوان رییس جدید شبکه دامپزشکی شهرستان رشتخوار معرفی شد.

به گزارش حکیم مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان خراسان رضوی، بنا به این گزارش، متن ابلاغ صادره از سوی «دکتر احمد شریعتی» به این شرح است: