«دکتر وحید قدس» با حفظ سمت به عنوان سرپرست معاونت سلامت اداره کل دامپزشکی استان سمنان منصوب شد
 

طی حکمی از سوی مدیرکل دامپزشکی استان سمنان، «دکتر وحید قدس» با حفظ سمت به سرپرستی معاونت سلامت اداره کل دامپزشکی استان سمنان منصوب گردید.

به گزارش حکیم مهر به نقل از روابط عمومی دامپزشکی استان سمنان، در حال حاضر دکتر وحید قدس با حفظ سمت ریاست اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی، عهده دار مسئولیت سرپرستی معاونت سلامت اداره کل دامپزشکی استان سمنان نیز گردیده است.

همچنین لازم به ذکر است پیش از این «دکتر حسن هاشم زاده» عهده دار مسئولیت مذکور بوده است.