اقدام بی‌سابقه دیوان محاسبات کشور:
عضویت همزمان کارکنان سازمان دامپزشکی در شوراهای استانی و شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی ممنوع شد (+سند)
 

حکیم مهر: حسابرس کل هیأت یازدهم امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور در نامهای به رئیس سازمان دامپزشکی کشور، با اشاره به ممنوعیت حضور همزمان مسئولین و کارکنان دولت در کلیه پستهای مدیریتی و اجرایی دستگاهها و نهادهای عمومی غیردولتی، خواستار اجتناب از عضویت همزمان کارکنان سازمان دامپزشکی در شوراهای استانی و شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی شد.

به گزارش حکیم مهر، متن این نامه به شرح زیر است:

 

پینوشت حکیم مهر:

به نظر میرسد هدف دیوان محاسبات کشور در ممنوعیت عضویت همزمان کارکنان سازمان دامپزشکی در شوراهای استانی و شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی، جلوگیری از ایجاد زمینههای ایجاد فساد احتمالی در یکی بودن ناظر و منظور بوده باشد.

مستحضر هستید که در حال حاضر، صدور پروانههای موضوع ماده ۲ (مثلاً پروانه کلینیکها، داروخانهها، بیمارستانهای دامپزشکی و...) و پروانههای موضوع ماده ۵ (مثلاً پروانه بهداشتی دامداریها، مرغداریها و...) بر عهده سازمان نظام دامپزشکی بوده و سازمان دامپزشکی کشور بر نحوه صدور این پروانهها نظارت مینماید.

با توجه به اینکه حضور همزمان کارکنان و مسئولین بخش دولتی در سازمان نظام دامپزشکی منجر به یکی شدن ناظر و منظور میگردد، لذا ممکن است خدای نکرده زمینهی بروز فساد در این سازمان را فراهم آورد و به نظر می‌رسد هدف دیوان محاسبات کشور در این ممنوعیت، همین نکته بوده است.

امید است ریاست محترم سازمان دامپزشکی کشور با توجه به دیدگاه کارشناسی که دارند و مسبوق به سابقه است و همچنین ریاست محترم سازمان نظام دامپزشکی، در راستای سالمسازی محیط اداری نسبت به اجرای مفاد این نامه اقدام نموده تا زمینه بروز تخلفات احتمالی به حداقل کاهش یابد؛ هر چند که قاطبه کارکنان خدوم سازمان دامپزشکی کشور از چنین تخلفاتی بری میباشند.

گفتنی است پیش از این نیز، وزیر راه و شهرسازی در ابلاغیه‌ای، عضویت همزمان کارکنان مراجع صدور پروانه ساختمان، کارکنان وزارت کشور، شهرداری‌ها و اعضای شورای اسلامی شهر و روستا در هیات مدیره سازمان نظام مهندسی یا کاردانی ساختمان استان یا عضویت در شورای انتظامی یا تصدی سمت بازرس در این سازمان‌ها را ممنوع اعلام نموده بود.