استخدام کارشناس دامپزشکی در یک کلینیک حیوانات خانگی واقع در تهران (خیابان فرشته)

استخدام کارشناس دامپزشکی باتجربه جهت کار در یک کلینیک حیوانات خانگی در فرشته تهران

شماره تلفن: ۲۶۴۵۸۰۳۶

تاریخ اعلام نیاز: 30/7/99