انتصاب «دکتر ارینب ابتدایی» به عنوان سرپرست شبکه دامپزشکی شهرستان بردسکن
 

طی حکم صادر شده از سوی مدیر کل دامپزشکی استان خراسان رضوی، «دکتر ارینب ابتدایی» به عنوان سرپرست شبکه دامپزشکی شهرستان بردسکن منصوب شد .

به گزارش حکیم مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان خراسان رضوی، «دکتر احمد شریعتی» در ابلاغ صادر شده آورده است :