وبینار آموزشی «اصول تفسیر نتایج آزمایشگاهی در دام‌های کوچک»؛ ۲۶ آبان (دارای ۵ امتیاز بازآموزی)