گرانی مرغ و گوشت و رونق بازار اسکلت و پای مرغ در مغازه‌های پایتخت!
 

به گزارش حکیم مهر به نقل از تجارتنیوز، نوسانات و افزایش قیمت‌ها باعث شده مشتری‌های اسکلت مرغ، گاو و گوسفند و ضایعات مرغ (بهویژه پا و سنگدان) زیاد شوند.