دعوت به همکاری دکتر دامپزشک با پروانه کلینیک در تهران (منطقه یک)

به یک دکتر دامپزشک فعال با پروانه کلینیک جهت همکاری در تهران (منطقه یک) نیازمندیم.

لطفا جهت هماهنگی باشماره 09122080780 تماس حاصل فرمایید.

تاریخ اعلام نیاز: 25/8/99