کلیه مطالبات، پاداش پایان خدمت و مانده مرخصی بازنشستگان سال ۹۸ دامپزشکی آذربایجان غربی پرداخت شد

مدیر کل دامپزشکی استان آذربایجان غربی از پرداخت تمامی مطالبات بازنشستگان قبل و بعد سال 98 شامل پاداش پایان خدمت و مانده مرخصی این همکاران خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان آذربایجان غربی، «دکتر سید امید خلیل زاده» ضمن تقدیر از مساعدت های رئیس سازمان مدیریت برنامه ریزی استان گفت: تمامی مطالبات بازنشستگان سال 96 و 97  و همچنین پاداش پایان خدمت بازنشستگان سال 98 به همراه مرحله اول ذخیره مرخصی این همکاران با رعایت قوانین و مقررات مربوطه پرداخت گردید.

لازم به ذکر است که در سال 96 تعداد 3 نفر، سال 97 تعداد 28 نفر و در سال 98  نیز تعداد 14 نفر از همکاران این  اداره کل به افتخار بازنشستگی نائل شده اند.