استفاده از دان و خوراک آماده برای دام و طیور ضریب‌تبدیل خوراک به گوشت را افزایش می‌دهد

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، گفت: توزیع نهاده‌های دامی در بین کارخانه‌های تولید خوراک دام آماده و استفاده از این خوراک که دارای استاندارد لازم است می‌تواند مصرف نهاده‌های دامی وارداتی را تا ۱۵ درصد کاهش دهد.

به گزارش حکیم مهر به نقل از خانه ملت، «سید جواد ساداتی نژاد» رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در خصوص توزیع نهاده‌های دامی و استفاده از خوراک دام آماده، گفت: توزیع نهاده‌های دامی در بین کارخانه‌های تولید خوراک دام آماده و استفاده از این خوراک که دارای استاندارد لازم است می‌تواند مصرف نهاده‌های دامی وارداتی را تا 15 درصد کاهش دهد.

نماینده مردم کاشان، آران و بیدگل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه استفاده از خوراک دام آماده توسط مرغداران و دامداران خروج ارز از کشور را کاهش می‌دهد، ادامه داد: استفاده از خوراک آماده دام و طیور در مقیاس کل کشور اقدام اقتصادی بسیار بزرگی است و به افزایش کیفیت گوشت تولیدی کمک می‌کند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه استفاده از دان و خوراک آماده برای دام و طیور ضریب تبدیل خوراک به گوشت را افزایش می‌دهد عنوان کرد: امیدواریم با کمک وزارت جهاد کشاورزی استفاده از دان آماده به کاهش واردات نهاده‌های دامی و اتکای بیشتر به تولید نهاده‌ها در داخل کشور منجر شود.