استخدام ۴ نفر کاردان یا کارشناس دامپزشکی در یک بیمارستان دامپزشکی حیوانات خانگی واقع در کرج

استخدام فوری 4 نفر کاردان یا کارشناس دامپزشکی در یک بیمارستان دامپزشکی حیوانات خانگی واقع در کرج

ارسال رزومه به شماره واتساپ 09210752586

تاریخ اعلام نیاز: 25/10/99