کارگاه آموزشی «آشنایی با اصول دامپزشکی در جوندگان و لاگومورف‌های خانگی»؛ ۹ و ۱۰ بهمن
 

کارگاه «آشنایی با اصول دامپزشکی در جوندگان و لاگومورفهای خانگی»

مدرس: دکتر ایمان معماریان، کلینیسین و دامپزشک حیات وحش، دوره دیده در آفریقا جنوبی، هلند و اسپانیا

زمان برگزاری: پنج شنبه و جمعه، ۹ و ۱۰ بهمن

ساعت برگزاری: پنج شنبه ١١ تا ١۴؛ جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰

- ٧ ساعت آموزشی

- هزینه ثبتنام رایگان می باشد.

- همراه با ارائه گواهی معتبر

برای ثبت نام کلیک کنید: https://www.bisturi.vet/product/9bahman