وبینار آموزشی «پیشگیری و درمان بیماری‌های پرندگان زینتی (بخش اول)»؛ ۸ اسفند (با ۴ امتیاز بازآموزی)

با امتیاز بازآموزی

هزینه: ۱۰۰ هزار تومان

https://idpay.ir/swryweb/shop/330266

09152268865