وبینار آموزشی «معاینات بالینی قلب در حیوانات کوچک»؛ ۱۶ اسفند (با ۴ امتیاز بازآموزی)

 

۱۶ اسفند

با امتیاز بازآموزی

هزینه: ۱۰۰ هزار تومان

https://idpay.ir/ghzrweb/shop/330275

09152268865