خبری خوب در پایان سال:
تلقیح مصنوعی به حیطه وظایف خانواده دامپزشکی بازگشت/ الزام به حضور حداقل یک دکتر دامپزشک و یک کاردان یا بهداشتیار دامپزشکی در مراکز تلقیح مصنوعی
 

حکیم مهر: پس از سال‌ها پیگیری، سرانجام عملیات خطیر تلقیح مصنوعی به حیطه وظایف خانواده دامپزشکی بازگشت.

به گزارش حکیم مهر به نقل از روابط عمومی سازمان نظام دامپزشکی، رییس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران در طی نامه‌ای دستورالعمل تبصره ۲ ماده ۲ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی را که پیشتر توسط وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ شده بود، جهت اجرا به شوراهای نظام دامپزشکی در سراسر کشور ابلاغ کرد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان نظام دامپزشکی نکته حائز اهمیت در این دستورالعمل تدبیر و درایت وزیر محترم جهاد کشاورزی در بازگرداندن عملیات تلقیح مصنوعی که از جمله وظایف خطیر و مهم بخش دامپزشکی محسوب می‌شود به حیطه وظایف خانواده دامپزشکی است.

بر اساس این گزارش در ابلاغیه رییس سازمان نظام دامپزشکی به دفاتر نظام دامپزشکی استان‌ها، تاکید شده است؛ مراکز تلقیح مصنوعی می‌بایست ظرف مدت ۶ ماه نسبت به انطباق شرایط مرکز و نیروی انسانی خود با ابلاغیه وزیر جهادکشاورزی اقدام و نسبت به اخذ پروانه از سازمان نظام دامپزشکی اقدام نمایند.

 متن ابلاغیه وزیر محترم کشاورزی و نامه ابلاغی رییس سازمان نظام دامپزشکی به استانها به شرح ذیل می‌باشد:

 

برای دانلود دستورالعمل نیروی انسانی متخصص مراکز و شرکت‌های موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در حوزه دامپزشکی «کلیک» نمایید