کسب مجدد مدال نقره پس از ۱۰ سال:
کسب مدال نقره فستیوال اختراعات ژنو توسط اعضای هیات علمی دانشکده دامپزشکی واحد علوم و تحقیقات (+پی‌نوشت حکیم مهر)

حکیم مهر: مدال نقره فستیوال ابتکار و طرح های نوین ژنو (۲۰۲۱Inventions Geneva: ) توسط اعضای هیات علمی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی اخذ شد.

به گزارش حکیم مهر به نقل از دانشگاه آزاد، یکی از طرح های اعضای هیات علمی این واحد دانشگاهی با عنوان «تولید بسته بندی های ضد میکروبی حاوی ذرات نانو نقره بر پایه پلی لاکتیک اسید (PLA) به روش اختلاط مذاب» در تاریخ ۲۲ مارس ۲۰۲۱، در میان ۳۵۴ طرح گوناگون از سرار دنیا در فستیوال اتحادیه اروپا موفق به اخذ دیپلم افتخار شد.

این طرح توسط «دکتر مریم عطایی» و «دکتر سید امیرعلی انوار» از اعضای هیات علمی دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی و همچنین «دکتر حامد اهری» عضو هیات علمی گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی به همراه چندی از دانشجویان مقطع دکتری تخصصی دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد به سرانجام رسیده است.

از مجموع ۱۱ دانشگاه دولتی و واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی شرکت کننده در این فستیوال تنها واحد علوم و تحقیقات موفق به اخذ رتبه برگزیده شده است.

تولید پوشش های nano-packaging در ۱۱سال گذشته به عنوان پایان نامه های دانشجویان مقطع دکتری و کارشناسی ارشد انجام گرفته و در مجلات معتبر به چاپ رسیده است. ماحصل نتایج مذکور در مقاله مروری در مجله coting انتشارات MDPI در شماره جاری بصورت تفصیلی به چاپ رسیده است.

به نقل از دانشگاه آزاد، «طرح تولید بسته‌بندی‌های ضد‌میکروبی حاوی ذرات نانو نقره» یکی از چندین طرح خاتمه یافته دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی و مرکز تحقیقات علوم و مهندسی صنایع غذایی واحد علوم و تحقیقات است که با موفقیت به پایان رسیده است.

 پینوشت حکیم مهر:

نکته عجیب این خبر این است که همین اعضای هیات علمی با طرحی مشابه، ۱۰ سال پیش در همین فستیوال ژنو همین رتبه را کسب نموده بودند! (اینجا)