مدیرکل دامپزشکی استان ایلام به قله سبلان صعود کرد

حکیم مهر: مدیرکل دامپزشکی استان ایلام به قله سبلان صعود کرد.
 
روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان ایلام این صعود افتخارآمیز را تبریک عرض نموده و برای ایشان توفیقات صعود به قلل مرتفع کشور را همراه با سلامتی آرزومند است.