سازمان سنجش آموزش پزشکی کشور اعلام کرد:
جزئیات دروس امتحانی و ضرایب آزمون دکتری تخصصی (PhD) وزارت بهداشت در سال ۱۴۰۱ اعلام شد/ امکان ادامه تحصیل دامپزشکان در ۳۱ رشته
 

حکیم مهر: سازمان سنجش آموزش پزشکی کشور جزئیات دروس و ضرایب آزمون دکتری تخصصی  (Ph.D)و دکتری پژوهشی رشته های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی سال ۱۴۰۱ را اعلام کرد

به گزارش حکیم مهر، دامپزشکان اجازه شرکت در آزمون و ادامه تحصیل در ۳۱ رشته وزارت بهداشت را دارند (۲۷ رشته علوم پایه پزشکی و بهداشت؛ ۴ رشته داروسازی).

این رشته‌ها عبارتند از:

الف- رشته‌های دکترای تخصصی (Ph.D ) علوم پایه پزشکی و بهداشت:

اپیدمیولوژی، آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، انگل‌شناسی پزشکی، ایمنی‌شناسی پزشکی، باکتری‌شناسی پزشکی، بیولوژی تولیدمثل، بیوشیمی بالینی، پزشکی مولکولی، توکسین‌های میکروبی، حشره‌شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین، خون‌شناسی آزمایشگاهی و علوم انتقال خون، ژنتیک پزشکی، سیاستگذاری سلامت، علوم تشریحی، قارچ‌شناسی پزشکی، علوم اعصاب، علوم سلولی کاربردی، فیزیولوژی، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، مهندسی بافت، نانوفناوری پزشکی، ویروس‌شناسی پزشکی، سلامت در بلایا و فوریت‌ها، بهداشت و ایمنی مواد غذایی، علوم و صنایع غذایی، علوم بیومدیکال مقایسه‌ای و تاریخ علوم پزشکی.

ب: رشته‌های دکترای تخصصی (Ph.D ) داروسازی:

سم‌شناسی، اقتصاد و مدیریت دارو، نانوفناوری دارویی، و زیست‌مواد دارویی.

به گزارش حکیم مهر، دروس و ضرایب آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) وزارت بهداشت به شرح زیر است: