در راستای برنامه ملی بهداشت دام عشایر:
عملیاتی شدن دوره آموزشی تربیت بهداشتیار دام عشایر در استان فارس (+پی‌نوشت حکیم مهر)
 
 

حکیم مهر: دوره آموزشی تربیت بهداشتیار دام عشایر در استان فارس در محل مرکز آموزشی علی‌آباد کمین شهرستان پاسارگاد برگزار می‌شود .

به گزارش حکیم مهر به نقل از روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور، دوره آموزشی تربیت بهداشتیار دام عشایر در استان فارس بر مبنای برنامه ملی بهداشت دام عشایر در محل مرکز آموزشی علی‌آباد کمین شهرستان پاسارگاد از 17 مهرماه آغاز شده که تا 21 مهرماه جاری ادامه خواهد یافت .

بنابراین گزارش، جلسه اختتامیه این دوره آموزشی روز چهارشنبه ۲۱ مهر ماه برگزار می‌گردد .

پینوشت حکیم مهر:

هر چند نیت سازمان دامپزشکی کشور از برگزاری دورههای آموزشی تربیت بهداشتیار دام عشایر، کمک به بیماریابی و کنترل بیماریهای دامی در نقاط روستایی و عشایری کشور بوده و در جای خود قابل تقدیر است، ولی نباید از این نکته غافل ماند که عدم نظارت جدی بر فعالیت افراد شرکتکننده در این دورههای آموزشی، میتواند هر یک از آنها را به یک درمانگر غیرمجاز دامپزشکی تبدیل نموده و به صورت غیرقابل کنترلی موجب هرج و مرج در حوزه دامپزشکی گردد.

در واقع آموزش بهداشتیار دام عشایر یک تیغ دولبه است که متاسفانه برخی شرکتکنندگان در این دوره پنج روزه را دچار «توهم همهچیزدانی در حوزه دامپزشکی» نموده و صدمات جبرانناپذیری به همکاران بخش خصوصی دامپزشکی وارد خواهد نمود.