فرد خیر و معتمدی گوشت چرخ‌کرده حاوی سنگدان مرغ و ضایعات گوشت را با قیمت مناسب به مستمندان می‌فروخت!

حکیم مهر: رئیس شبکه دامپزشکی سبزوار گفت: پیرو رصد و پیگیری بارزسین نظارت بهداشتی دامپزشکی مقداری گوشت چرخ شده حاوی ضایعات گوشت و سنگدان مرغ که تحت عنوان گوشت چرخی ارزان و با قیمت مناسب توسط شخص معتمد و خیر به افراد مستمند فروخته می شد کشف و ضبط گردید.

به گزارش حکیم مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان خراسان رضوی، در بررسی های بعمل آمده مشخص گردید ضایعات گوشت و سنگدان درمنزل فرد دیگری تبدیل به گوشت چرخی می گردیده است که طبق اعترافات فرد خاطی تا کنون حدود 200 گوشت چرخی با این مشخصات فروخته شده است.

«دکتر جغتایی» افزود: طبق دستورالعملهای بهداشتی سازمان دامپزشکی کشور گوشت چرخی باید در حضور مشتری چرخ و اماده شود و یا از گوشت چرخی بسته بندی شده شناسنامه دار حاوی کد شناسایی که در فروشگاهها ی معتبر عرضه می شود استفاده گردد و مردم از خرید گوشت های چرخی از قبل اماده شده فاقد مشخصات جدا خودداری نمایند.