در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی:
ابراز نگرانی شدید جامعه دامپزشکی حیوانات کوچک از تصویب طرح صیانت از حقوق عامه در مقابل حیوانات
 

حکیم مهر: رئیس هیات مدیره جامعه دامپزشکی حیوانات کوچک در نامه ای به رئیس مجلس شورای اسلامی، نگرانی شدید خود را از تصویب طرح صیانت از حقوق عامه در مقابل حیوانات اعلام کرد.

به گزارش حکیم مهر، متن این نامه به شرح زیر است: