فروش پلی‌کلینیک تخصصی دام کوچک واقع در تهران با ۱۰ سال سابقه و تجهیزات کامل بیمارستانی و بیش از ۴۰۰۰ پرونده به دلیل مهاجرت

یک پلی‌کلینیک تخصصی دام کوچک واقع در تهران با ۱۰ سال سابقه و تجهیزات کامل بیمارستانی و بیش از ۴۰۰۰ پرونده به دلیل مهاجرت به فروش می‌رسد.

تلفن تماس: ۰۹۰۳۱۳۸۴۸۸۸