کتاب «ویروس‌شناسی و بیماری‌های ویروسی در دامپزشکی» منتشر شد

حکیم مهر: کتاب «ویروس‌شناسی و بیماری‌های ویروسی در دامپزشکی» به قلم استادیار گروه میکروبیولوژی تألیف و منتشر شد.

به گزارش حکیم مهر به نقل از آنا، کتاب «ویروس‌شناسی و بیماری‌های ویروسی در دامپزشکی» توسط «دکتر حسین فتاحی» عضو هیئت علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون و «مجید پیکار»، «مهدی پورمحمدی»، «محمداحسان دبیری» و «زهرا گرگین» منتشرشد.

عضو هیئت علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون و نویسنده کتاب «ویروس‌شناسی وبیماری‌های ویروسی در دامپزشکی» در بخشی ازمقدمه این کتاب با اشاره به اهمیت رابطه تنگاتنگ حیات و زندگی میان حیوانات و انسان‌ها آورده است: علم دامپزشکی با دامنه وسیع خود با حیات و زندگی حیوانات و انسان‌ها ارتباط تنگاتنگ دارد، به همین دلیل همواره سعی کرده در راستای برآورده کردن نیازها و انتظارات جوامع دامی و بشری گام برداشته ودر قالب مجموعه‌ای از تخصص‌ها و زمینه‌های علمی مختلف و متناسب با فناوری نوین و دانش روز، سلامت جامعه را در محیطی امن و عاری از هرگونه تشویش ودلهره تضمین کند.

فتاحی در ادامه مقدمه کتاب اضافه کرده است: تحولات سریع در علوم و فنون نوین، پیشرفت‌های وسیعی درعلوم دامپزشکی به وجود آورده که اهمیت شناخت ویروس‌ها ازلحاظ ساختار، نحوه عملکرد و پاتوژنیسیته آنها در ایجاد عفونت در دام می‌تواند منجر به استراتژی‌های مفید در درمان ازجمله ساخت و طراحی واکسن و داروهای مؤثرشود.

این نویسنده کتاب «ویروس‌شناسی و بیماری‌های ویروسی در دامپزشکی» در پایان مقدمه با اشاره به خصوصیات این کتاب عنوان کرده است: در این کتاب سعی شده مطالب به صورت کامل، جامع و به ساده ترین شکل ممکن با استفاده از تصاویر و توضیحات ساده آموزشی برای ارتقای آموزش و در قالب سی فصل از سی خانواده ویروسی مجزا ارائه شود.