تخم‌های چشم‌زده قزل‌آلا وارداتی از کشور فرانسه عاری از بیماری بودند

حکیم مهر: عاری بودن از بیماری های شایع ماهیان سردآبی پس از تست و نمونه گیری از محموله لارو وارداتی از کشور فرانسه تأیید گردید.

به گزارش حکیم مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی، «دکتر حامد شمس» رئیس شبکه دامپزشکی درگز گفت: نمونه گیری از محموله 77 هزار قطعه ای لارو ماهی قزل آلای وارداتی از کشور فرانسه صورت گرفت و نمونه ها جهت انجام آزمایشات تخصصی به آزمایشگاه اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی ارسال گردید.

شمس ادامه داد: بیماری های ویروسی IHN و VHS ,IPN جزء بیماریهای شایع در ماهیان سردآبی و عمدتأ ماهی قزل آلا می باشد که در این آزمایشات مورد بررسی قرار گرفتند و از این لحاظ محموله فاقد بیماری بود.

شایان ذکر است این بیماری در ماهیان سالانه سبب تلفات سنگین و خسارات اقتصادی جبران ناپذیر در استخرهای پرورش ماهی و مزارع آبزیان می گردد، که کارشناسان شبکه دامپزشکی با پایش و نظارت مستمر خود می توانند تا حدود زیادی از بروز آن ممانعت نمایند.