اختصاصی حکیم مهر:
تخلف وزیر جهاد کشاورزی در واگذاری برخی از فعالیت‌های دامپزشکی به مهندسین دامپروری و عدم ابلاغ تعرفه‌های دامپزشکی در سال ۱۴۰۱/ ضرورت شکایت از وزیر جهاد کشاورزی به رئیس جمهور

حکیم مهر: وزیر جهاد کشاورزی در آخرین روز کاری سال، تعرفه‌های ارائه خدمات فنی و مهندسی و صدور مجوز و پروانه واحدهای تولیدی بخش کشاورزی در سال ۱۴۰۱ در بخش غیردولتی را ابلاغ کرد.

به گزارش حکیم مهر، آنچه که در تعرفههای ابلاغی وزیر جهاد کشاورزی موجبات تاسف ما را فراهم آورده است، دستاندازی رسمی این تعرفه‌ها به برخی از وظایف حوزه دامپزشکی است.

برخی از این موارد را در جداول زیر مشاهده میفرمایید:

 

سکوت شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی، رؤسای نظام دامپزشکی استانها و مدیرکل دفتر دارو و درمان سازمان دامپزشکی کشور در قبال عدم ابلاغ تعرفههای خدمات دامپزشکی بخش خصوصی در سال ۱۴۰۱ و همچنین دستاندازی تعرفههای ابلاغی وزیر جهاد کشاورزی به حوزه فعالیت دامپزشکی، موجب تاسف بوده و هیچ توجیهی ندارد.

وزیر جهاد کشاورزی با عدم ابلاغ تعرفههای خدمات دامپزشکی بخش خصوصی در سال ۱۴۰۱، عملاً ترک فعل نموده و بایستی در برابر قانون پاسخگو باشد. از شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی و رؤسای نظام دامپزشکی استانها انتظار میرود از طریق شکایت به رئیس جمهور، وزیر جهاد کشاورزی را در خصوص عدم ابلاغ تعرفههای دامپزشکی و همچنین دستاندازی به حوزه فعالیت دامپزشکی مورد بازخواست قرار داده و ملزم به پاسخگویی نمایند.