کالبدگشایی پلنگ تلف شده توسط کارشناسان دامپزشکی تربت‌حیدریه

حکیم مهر: یک قلاده پلنگ که در کوه های حصار شهرستان تربت حیدریه تلف شده بود، توسط کارشناسان شبکه دامپزشکی این شهرستان جهت تشخیص علت مرگ کالبدگشایی گردید.

به گزارش حکیم مهر به نقل از روابط عمومی دامپزشکی تربت حیدریه، رئیس شبکه دامپزشکی تربت حیدریه  گفت: با اعلام ریاست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مبنی بر کشف لاشه یک قلاده پلنگ در ارتفاعات حصار و انتقال لاشه به اداره محیط زیست کارشناسان این شبکه جهت بررسی علت مرگ پلنگ اعزام گردیدند.

«دکتر سیدین» افزود: به گزارش کارشناسان این شبکه به علت فساد گسترده لاشه امکان نمونه برداری وجود نداشته ولی آثار شکستگی مچ دست راست و خونریزی در ناحیه کتف راست مشهود بوده و احتمال سقوط حیوان از ارتفاع متصور می باشد ولی با توجه به فساد لاشه تشخیص قطعی مرگ پلنگ فراهم نبود. کارشناسان سن پلنگ تلف شده را حدود 9 تا 10 سال تخمین زدند.