برچسب ها
برچسب: بابزیوز
سخنی با وزیر محترم جهاد کشاورزی و آنان که راه را از چاه تمیز نمی‌دهند:
فراموش نخواهم کرد بیماری لپتوسپیروز و بابزیوز در سالهای دهه...
کد خبر: ۴۴۷۳۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۰


در ادامه مباحث مطرح شده توسط استاد دکتر محمدقلی نادعلیان:
انتقال بیماری هایی چون تیلریوز بابزیوز و آناپلاسموز شپش ها...
کد خبر: ۴۲۸۹۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۱۷


سه روزه لمپی اسکین تیلریوز بابزیوز و آناپلاسموزو می شوند...
کد خبر: ۴۱۵۳۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۳۱


و کنترل بیماری های تک یاخته ای نظیر "تیلریوز بابزیوز...
کد خبر: ۳۲۴۲۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۱۵


گزارش تصویری:
دام بود این گروه در جلوگیری از بیماری انگلی بابزیوز... است که اصول صحیح پیشگیری از بیماری بابزیوز نیز توسط...
کد خبر: ۳۱۰۶۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۵/۲۰


در اثر بیماری بابزیوز بوده که به نام تب کنه...
کد خبر: ۳۰۵۹۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۴/۱۸


بیماری بابزیوز باشد وی ادامه داد شهروندان باید خودداری کنند...
کد خبر: ۲۳۳۹۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۶/۳۱


معاینه دیدم که بابزیوز دارد ...
به درمانگاه آورد پس از معاینه دیدم که بابزیوز دارد...
کد خبر: ۱۷۳۳۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۴/۰۷


گوسفندان به بیماری بابزیوز مبتلا شده باشند ...
حدس زدم که گوسفندان به بیماری بابزیوز قیزما دچار شده...
کد خبر: ۱۶۳۰۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۱/۰۸


های دام بابزیوز و کنه های ناقل بیماریهای مشترک بین...
کد خبر: ۱۳۶۵۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۴/۲۹


آناپلاسموز بابزیوز و به انسان و دام نقش دارند مدیر...
کد خبر: ۱۰۵۵۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۰۷/۰۳


آنا پلاسموز بابزیوز زردی در دامها و همچنین بیماری های...
کد خبر: ۸۹۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۰۲/۲۵


بیماریهای مربوط به گاو bovine anaplasmosis آناپلاسموز bovine babesiosis بابزیوز...
کد خبر: ۴۶۷   تاریخ انتشار: ۱۳۸۸/۰۶/۰۸


ادامه