برچسب ها
برچسب: توشه رکتال
می شود آزمونی تحت عنوان توشه رکتال است که در...
کد خبر: ۲۲۶۸۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۵/۱۷


بود راست روده گاومیش را با توشه رکتال بخوبی از...
کد خبر: ۲۲۴۴۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۵/۰۱


باید ساعتی بعد کشتار شوند دانشجویان توشه رکتال می کردند... در توشه رکتال دامپزشک پس از بدست کردن دستکش بلند...
کد خبر: ۱۶۰۷۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۱۲/۱۸


نفری رکتال در گاو توشه رکتال در اصطلاح فرانسوی یا... داخلی دامهای بزرگ لمس رکتال است که عموماً با استقبال... تعداد زیاد دانشجو و تعداد کم گاو برای لمس رکتال... 15 دقیقه به دفعات یک رأس گاو تحت لمس رکتال...
کد خبر: ۳۰۰۸   تاریخ انتشار: ۱۳۸۹/۰۵/۱۵


ادامه