برچسب ها
برچسب: دستورالعمل خودکنترلی معیارهای بهداشتی
اجرای دستورالعمل خودکنترلی معیارهای بهداشتی فرایند تولید درکشتارگاههای دام از... گلشن دام خرم آباد از اجرای دستورالعمل خودکنترلی معیارهای بهداشتی... گفت هدف از اجرای این طرح خود کنترلی بهداشتی فرآیند... سازمان به منظورانجام آزمایشات مورد نظر این دستورالعمل می باشد...
کد خبر: ۵۹۰۶۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۲۲


ادامه