برچسب ها
برچسب: دکتر کیوان جمشیدی
شده است دکتر کیوان جمشیدی افزود این مقاله با عنوان... ۲۰۱۶ در کشور بوسنی و هرزگوین پذیرفته شده است جمشیدی... یک تا ۱۴ روزگی مورد مطالعه قرار گرفتند جمشیدی افزود... یا بصورت آزاد درون مجرای روده ای یافت شدند جمشیدی...
کد خبر: ۲۹۷۳۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۲/۲۰


به گزارش خبرگزاری آریا دکتر کیوان جمشیدی عضوهیات علمی گروه... خواهد شد دکتر جمشیدی در سال 2010 نیز در کنفرانسی...
کد خبر: ۱۶۰۰۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۱۲/۱۴


ادامه