برچسب ها
برچسب: سفتریاکسون
رئیس اداره تشخیص و درمان اداره کل دامپزشکی استان تهران:
در زمینه فارماکوپه دارویی مصرف سفتریاکسون به هر شکل و...
سفتریاکسون دامی داده نشده است علیرغم تولید و مصرف آن...
کد خبر: ۴۴۱۶۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۲۱


سفیکسیم سفالکسین و سفتریاکسون با 24 5 درصد و ماکرولید...
کد خبر: ۳۰۷۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۴/۳۰


اریترومایسین کوترموکسازول و سفتریاکسون می باشد 20 34 گونه های...
کد خبر: ۲۸۸۷۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۲/۲۰


اعلام می کند 1000 عدد سفتریاکسون یک داروی گرون قیمت...
کد خبر: ۲۲۵۰۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۵/۰۶


های آمانتادین سفتریاکسون و سفالکسین از بیشترین تقاضا برخوردار است...
کد خبر: ۲۲۳۶۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۴/۲۴


داروی سفتریاکسون مقاوم است ...
کد خبر: ۱۶۶۳۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۲/۰۸


داران نیز با ازدیاد خرید برخی داروها مانند سفتریاکسون انسانی...
کد خبر: ۱۱۶۶۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۱۰/۱۳


های سفتریاکسون و جنتامایسین همچنین سرم تراپی و ویتامین تراپی...
کد خبر: ۸۲۹۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۱۱/۲۹


ناشی از مصرف سفتریاکسون در خصوص تجویز و مصرف این... گزارش چند مورد مرگ مشکوک در مورد استفاده از سفتریاکسون... 1- از تجویز و مصرف سفتریاکسون در مواردی مانند سرماخوردگی... وریدی سفتریاکسون جداً خودداری شده انفوزیون وریدی در محلول مناسب...
کد خبر: ۷۸۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۱۰/۱۷


راه تجویز سفتریاکسون بصورت وریدی گذاشتند و یک ساعت بعد...
کد خبر: ۲۲۸۰   تاریخ انتشار: ۱۳۸۹/۰۳/۱۲


ادامه