برچسب ها
برچسب: سنگواره
کد خبر: ۴۹۲۳۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۲۶


زندگی می کند این کوسه گاهی با نام "سنگوارهٔ زنده”...
کد خبر: ۲۱۰۹۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۲/۰۳


بررسی و مطالعه قرار دادند این دو در بررسی سنگواره... فسیل از انواع موجودات دریایی پرداختند این سنگواره­ ها شامل... ­ های سنگواره ­ های موجود در کتاب 50 جلدی...
کد خبر: ۲۰۶۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۱۲/۲۱


شیرانی که امروز تنها سنگواره هایشان و خاطره هایشان در...
کد خبر: ۱۲۵۴۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۱/۲۸


سنگواره ها نشان می دهند به شکل دندان های این...
کد خبر: ۵۳۶۳   تاریخ انتشار: ۱۳۸۹/۱۲/۲۷


نوع سنگواره و نمونه هایی از سخت پوستان و بندپایان...
کد خبر: ۴۰۵۱   تاریخ انتشار: ۱۳۸۹/۰۸/۱۵


در زمانه ای ایستا سنگواره ایی بسازیم به این امید...
کد خبر: ۱۱۳۷   تاریخ انتشار: ۱۳۸۸/۱۰/۱۴


ادامه