برچسب ها
برچسب: ماهنامه هدهد
ماهنامه هدهد منتشر شد به گزارش حکیم مهر به نقل... یکمین شماره از خبرنامه انجمن جراحی دامپزشکی ایران ماهنامه هدهد...
کد خبر: ۵۲۱۷۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱


هفتادمین شماره از خبرنامه انجمن جراحی دامپزشکی ایران ماهنامه هدهد... انجمن جراحی دامپزشکی ایران ماهنامه هدهد که شامل اطلاع رسانی...
کد خبر: ۵۱۴۹۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۰۲


انجمن جراحی دامپزشکان ایران ماهنامه هدهد منتشر شد به گزارش... دامپزشکی ایران خبرنامه انجمن جراحی دامپزشکی ایران ماهنامه هدهد که...
کد خبر: ۵۰۷۶۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۰۲


ایران ماهنامه هدهد منتشر شد به گزارش حکیم مهر به... و هفتمین شماره از خبرنامه انجمن جراحی دامپزشکی ایران ماهنامه... هدهد که شامل اطلاع رسانی در زمینه های گوناگون و...
کد خبر: ۴۹۳۸۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۰۱


ایران ماهنامه هدهد منتشر شد به گزارش حکیم مهر به... و ششجمین شماره از خبرنامه انجمن جراحی دامپزشکی ایران ماهنامه... هدهد که شامل اطلاع رسانی در زمینه های گوناگون و...
کد خبر: ۴۸۷۱۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۰۲


ایران ماهنامه هدهد منتشر شد به گزارش حکیم مهر به... و پنجمین شماره از خبرنامه انجمن جراحی دامپزشکی ایران ماهنامه... هدهد که شامل اطلاع رسانی در زمینه های گوناگون و...
کد خبر: ۴۸۱۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹


انجمن جراحی دامپزشکی ایران ماهنامه هدهد که شامل اطلاع رسانی...
کد خبر: ۴۷۵۳۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۴


انجمن جراحی دامپزشکی ایران ماهنامه هدهد که شامل اطلاع رسانی...
کد خبر: ۴۶۸۰۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۰۱


خبرنامه انجمن جراحی دامپزشکی ایران ماهنامه هدهد که شامل اطلاع...
کد خبر: ۴۶۱۵۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۰۲


چالش‌های آموزش دامپزشکی:
مدت و ارزیابی های درست است منبع ماهنامه هدهد خبرنامه...
کد خبر: ۴۵۵۱۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۰۳


شماره از خبرنامه انجمن جراحی دامپزشکی ایران ماهنامه هدهد که...
کد خبر: ۴۵۵۱۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۰۳


مشاهیر دامپزشکی ایران:
در شماره اخیر ماهنامه هدهد خبرنامه انجمن جراحی دامپزشکی ایران...
دامپزشکی دانشگاه تهران در شماره اخیر ماهنامه هدهد خبرنامه انجمن... مجله محبوب هدهد تقدیم می گردد امید است مورد توجه...
کد خبر: ۴۵۲۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۱۸


دامپزشکی ایران ماهنامه هدهد که شامل اطلاع رسانی در زمینه...
کد خبر: ۴۴۹۷۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۰۳


از خبرنامه انجمن جراحی دامپزشکی ایران ماهنامه هدهد که شامل...
کد خبر: ۴۴۳۲۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۰۱


شماره از خبرنامه انجمن جراحی دامپزشکی ایران ماهنامه هدهد که...
کد خبر: ۴۳۸۱۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۰۲


نگاهی به چالش‌های رشته دامپزشکی در کشور:
دانشیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد در یادداشتی در ماهنامه... هدهد نوشت ...
منبع ماهنامه هدهد خبرنامه انجمن جراحی دامپزشکی ایران ...
کد خبر: ۴۳۸۱۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۰۲


دامپزشکی ایران ماهنامه هدهد قرار دادن میکروچیپ ریز تراشه روشی...
کد خبر: ۴۳۱۶۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۰۲


شماره از خبرنامه انجمن جراحی دامپزشکی ایران ماهنامه هدهد که...
کد خبر: ۴۳۱۶۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۰۲


شماره از خبرنامه انجمن جراحی دامپزشکی ایران ماهنامه هدهد که...
کد خبر: ۴۲۶۰۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۰۳


شماره از خبرنامه انجمن جراحی دامپزشکی ایران ماهنامه هدهد که...
کد خبر: ۴۲۱۳۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۰۳


ادامه