برچسب ها
برچسب: پیوندی
بافت پیوندی تشکیل شده است بافت پیوندی در عضله ماهی...
کد خبر: ۶۰۷۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۸/۲۱


و با احساس هستند آنها پیوندی عمیق با صاحب خود...
کد خبر: ۶۰۲۱۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۷/۱۸


پیوندی بعنوان واحد نمونه استانی در سال 1399 در زمینه...
کد خبر: ۶۰۱۷۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۷/۱۶


با خدمات متقابل و الزام های اجتماعی پیوندی واقعی داشتند...
کد خبر: ۵۹۹۴۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۷/۰۴


و عروقی بطور خودبخود در بین سلول های کبدی پیوندی...
کد خبر: ۵۹۳۷۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۰۵


از انتصاب تا تودیع:
همواره جایگاه رفیعی برای رسانه ها قائل بود پیوندی ستودنی...
کد خبر: ۵۷۸۸۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۲۰


زیرا مشکلات جریان خون در اطراف بافت پیوندی هر پنج... در برابر پس زدن اندام پیوندی مقاوم شوند در نتیجه...
کد خبر: ۵۷۷۵۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۱۷


اهلی آنها پیوندی عاطفی با انسان برقرار کردند به عبارت...
کد خبر: ۵۴۶۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۱۲


عوامل موجود در هر پیوندی که به شدت پشتیبانی می...
کد خبر: ۵۴۳۸۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۰۳


پرواز دیده است او می داند که چنین پیوندی امکان...
کد خبر: ۵۲۶۸۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۱۹


به نقل از ایرنا علی اصغر پیوندی روز شنبه در...
کد خبر: ۵۲۴۶۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۱۳


جایگزین برای تامین نیاز بشر به قلب پیوندی بوده اند...
کد خبر: ۵۱۵۵۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۰۴


یافته که زندگی هر موجود زنده در پیوندی ناگسستنی با...
کد خبر: ۵۱۵۲۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۰۳


گونه های جدیدی از کنار با عنوان "پیوندی" در این...
کد خبر: ۵۰۴۱۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۲۰


سگ ها کمک کرده با انسان پیوندی قوی برقرار کنند...
کد خبر: ۴۹۹۱۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۲۸


های مایعی که دارای اسیدهای چرب تک پیوندی هستند می...
کد خبر: ۴۹۸۵۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۲۶


پیوندی در محیط آزاد شش ساعت بوده است ...
کد خبر: ۴۹۰۳۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۱۸


خارجی است زیرا سیستم ایمنی بدن ارگان های پیوندی را...
کد خبر: ۴۸۴۱۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۱/۱۹


و فنوتیپ بر روی طیور تخمگذار پیوندی leghorn سفید مطالعات...
کد خبر: ۴۵۱۸۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۱۳


ها به لحاظ پیوندی که کلر با پروتئین موجود در...
کد خبر: ۴۱۷۷۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۱۲