برچسب ها
برچسب: 4 قلو
بودن چهارقلوزایی در گوسفندان محلی گفت گوسفند محلی پس از... بار در نی ریز ۴ قلو زایید به گزارش حکیم... قلوزایی اشاره کرد گوسفند رومانف در هر زایش دو تا...
کد خبر: ۵۱۲۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۲۳


ها در پنجمین زایمان 6 قلو زایمان کرد وی افزود... چند قلوزایی شناخته شده اما این بز تاکنون در دو... زایمان هر بار 3 قلو و یک بار 4 قلو... و سال گذشته 5 قلو و امسال نیز در یک...
کد خبر: ۱۶۴۳۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۱/۲۱


ادامه