برچسب ها
برچسب: کارگاه آموزشی
کد خبر: ۵۳۳۵۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۹


کد خبر: ۵۳۳۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۹


این کارگاه برای همکاران دارای پروانه های درمانی که متقاضی... هستند الزامی است ثبت نام در محل تشکیل کارگاه انجام...
کد خبر: ۵۳۳۰۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۸


کد خبر: ۵۳۲۷۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۶


کد خبر: ۵۳۲۶۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۵


کد خبر: ۵۳۲۶۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۵


کد خبر: ۵۳۰۹۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۰۷


کد خبر: ۵۳۰۸۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۰۶


کد خبر: ۵۳۰۳۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۰۴


کد خبر: ۵۳۰۳۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۰۴


کد خبر: ۵۳۰۳۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۰۴


کد خبر: ۵۲۹۹۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۰۱


۵ مدیریت ناباروری و سقط جنین سرفصل کارگاه عملی فراصوت...
کد خبر: ۵۲۹۷۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۳۰


کد خبر: ۵۲۹۴۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۹


می کند کارگاه مدیریت زخم مدرس دکتر سروش سابیزا استادیار... متعاقباً اعلام خواهد شد شرکت در این کارگاه برای تمامی...
کد خبر: ۵۲۹۰۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۸


کد خبر: ۵۲۷۷۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۲


کد خبر: ۵۲۷۵۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۲


کد خبر: ۵۲۶۷۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۱۹


کد خبر: ۵۲۶۶۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۱۸


کد خبر: ۵۲۶۶۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۱۸


ادامه