برچسب ها
برچسب: آزمایشگاه
آزمایشگاه بافت شناسی فرآورده های گوشتی دیروز با حضور استاندار... استاندار فرماندار بروجرد و مدیرکل استاندارد لرستان آزمایشگاه تأیید صلاحیت... ها کاربرد دارد براساس این گزارش این آزمایشگاه تنها آزمایشگاه...
کد خبر: ۵۴۵۲۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۰۹


بافتی لازم جهت ارسال به آزمایشگاه مرجع انجام گرفته و... اخذ نتایج آزمایشگاهی بوده و البته شواهد بازدید میدانی و... اخذ تاریخچه نیز انجام شده که به همراه نتایج آزمایشگاهی... داخل کشور بوده و قضاوت ها پس از نتایج آزمایشگاهی...
کد خبر: ۵۴۵۲۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۰۸


در آزمایشگاه مرکزی اداره کل دامپزشکی مورد آزمایشات بروسلوز قرار...
کد خبر: ۵۴۵۱۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۰۸


و موارد به آزمایشگاه مواد غذایی دامپزشکی استان ارسال شد...
کد خبر: ۵۴۵۰۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۰۸


که استمرار این موارد از جمله تشخیص بیماری در آزمایشگاه...
کد خبر: ۵۴۴۹۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۰۸


بخش اداری سالن کنفرانس نمازخانه و آزمایشگاه های تخصصی فیزیولوژی...
کد خبر: ۵۴۴۹۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۰۸


رئیس شبکه دامپزشکی سلسله خبر داد:
برداری از لاشه های دام و ارسال به آزمایشگاه استان...
کد خبر: ۵۴۴۸۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۰۷


به بهانه‌ی انتخاب به عنوان پژوهشگر جوان نمونه:
آزمایشگاه های کاربردی پایان نامه های نمونه و برگزار می...
کد خبر: ۵۴۴۷۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۰۷


اختصاصی حکیم مهر:
بعضی کالبدگشایی ها و تکنیک های آزمایشگاه پاتولوژی را ببینم...
کد خبر: ۵۴۴۶۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۰۵


اصالت و کارایی دارو نمونه برداری شده و به آزمایشگاه...
کد خبر: ۵۴۴۵۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۰۵


بافت دام های تلف شده به آزمایشگاه مرکزی تهران انجام... محض دریافت نتایج آزمایشگاهی اطلاع رسانی خواهد شد آریا افزود...
کد خبر: ۵۴۴۲۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۰۴


سطح پیشرفته آزمایش ها در آزمایشگاه های تخصصی رشته علوم... در آزمایشگاه گروه های علوم دامی سعی دارد در ارتقای... دام و فنون آزمایشگاهی مزرعه ای مربوطه به همراه عکس...
کد خبر: ۵۴۴۰۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۰۳


توضیح مدیرکل دفتر قرنطینه و امنیت زیستی سازمان دامپزشکی:
بررسی بیشتر به مرکز ملی تشخیص آزمایشگاه های مرجع و...
کد خبر: ۵۴۳۹۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۰۳


در نهایت به خوراک انسانها تبدیل شوند یا در آزمایشگاه...
کد خبر: ۵۴۳۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۰۱


حکیم مهر مرکز ملی تشخیص آزمایشگاه های مرجع و مطالعات... مرکز ملی تشخیص آزمایشگاه های مرجع و مطالعات کاربردی این...
کد خبر: ۵۴۳۲۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۰۱


مرکز ملی تشخیص سازمان دامپزشکی کشور:
حکیم مهر مرکز ملی تشخیص آزمایشگاه های مرجع و مطالعات... شرکت مناسب برای انجام اعتباربخشی آزمایشگاه ارزیابی باقیمانده ای دارو... ملی تشخیص آزمایشگاه های مرجع و مطالعات کاربردی این سازمان... تعیین شرکت مناسب برای انجام اعتباربخشی آزمایشگاه ارزیابی باقیمانده ای...
کد خبر: ۵۴۳۲۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۰۱


ها و آزمایشگاه ها از جمله دلایل تکثیر و پرورش...
کد خبر: ۵۴۳۱۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰


تلف شده تهیه و به آزمایشگاه مرکزی در تهران ارسال...
کد خبر: ۵۴۳۰۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۹


کد خبر: ۵۴۲۸۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۷


مرکز ملی تشخیص آزمایشگاه های مرجع و مطالعات کاربردی از... آزمایشگاه مرکزی اداره کل دامپزشکی جنوب کرمان به منظور امکان... های دام مرکز ملی تشخیص آزمایشگاه های مرجع و مطالعات... از بخش های مختلف آزمایشگاه مرکزی این اداره کل به...
کد خبر: ۵۴۲۷۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۷


ادامه