در نامه‌ای به انجمن صنفی مسئولین فنی و ناظرین بهداشتی دامپزشکی استان گلستان:
اعلام تعرفه حداقل حقوق و مزایای مسئولین فنی بهداشتی دامپزشکی در سال ۹۸ از سوی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان
 

حکیم مهر: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان در نامه‌ای به انجمن صنفی مسئولین فنی و ناظرین بهداشتی دامپزشکی این استان، تعرفه حداقل حقوق و مزایای مسئولین فنی بهداشتی در سال ۹۸ را اعلام کرد.

به گزارش حکیم مهر، تعرفه های اعلامی به شرح زیر است: