کارگاه یک‌روزه «بهداشت، پرورش و بیماری‌های طیور زینتی مقدماتی»؛ ۱۳ آبان - تهران