شیوۀ صحیح نوازش سگ‌ها از نظر دامپزشکان
 

شاید بعد از خواندن عنوان این مقاله با خودتان فکر کنید که «نوازش کردن سگ درست و غلط ندارد»؛ درست است که سگها در مقابل نوازش و محبت انسانها همانند گربهها سختگیر نیستند اما دامپزشکان معتقدند که نوازش سگها آدابی دارد که بایستی رعایت کرد، مخصوصاً در رابطه با سگهای غریبه!

به گزارش حکیم مهر به نقل از ITpet ، سگها هم مثل ما انسانها موجوداتی با خصلتهای رفتاری پیچیده هستند بنابراین بهتر است قبل از پیدا کردن شناختی از او و زبان بدنش به او خیلی نزدیک نشوید. بهترین راهکار برای نزدیک شدن به سگ و ایجاد رابطه (البته بعد از اینکه صاحبش اجازه داد) این است که بگذارید حیوان دست شما را بو کند.

دکتر دامپزشک  Uri Burstyn میگوید: «سگ ها خیلی بیشتر از حس بینایی به حس بویایی وابسته هستند.» هنگامی که دست خود را به سمت او دراز میکنید تا بو بکشد، مراقب باشید که حتماً انگشتان خود را جمع کنید (دستتان را به گونهای بگیرید که گویی سبزی خورد میکنید) تا مبادا سگ احیاناً انگشتان شما را گاز بگیرد!

چنانچه دیدید که سگ احساس بدی نسبت به شما ندارد و خود را پس نمیکشد بهترین جا برای نوازش او زیر چانهاش است. کاری که هرگز نمیبایست انجام دهید این است که مستقیماً سر حیوان را نوازش کنید. از آنجاییکه معمولاً سگها پوزۀ خود را رو به زمین نگه میدارند، اگر روی سرشان چیزی را احساس کنند فکر میکنند که سگ بزرگتری به آنها حمله کرده و حالت تدافعی میگیرند.

Meghan Herron دکتر دامپزشک و رفتارشناس حیوانات نیز هشدار میدهد که شکم حیوان را نوازش نکنید که نقطۀ حساسی برای او محسوب میشود. گاهی اوقات سگ ها روی زمین دراز میکشند و شکمشان را به نمایش میگذارند تا به شما بگویند که من تهدیدی برای شما ندارم اما انسان ها فکر می کنند که او با این کار می خواهد که شکمش را نوازش کنید.

بسیاری از سگ ها در رابطه با افراد پیرامونشان حتی غریبه ها هم رفتار خوبی از خود نشان می دهند – چرا که همواره در اطراف انسان ها بوده اند – اما توصیۀ  Herron این است که بهتر است جانب احتیاط را نگه دارید! "آنچه که من پیشنهاد می کنم اینست که فرض کنید سگ اهلی و اجتماعی نیست و به گونه ای که کمترین خطر را برای شما داشته باشد او را نوازش کنید. به حیوان فرصتی برای انتخاب بدهید." 

Burstyn و  Herron توصیه می کنند از دست زدن یا نوازش کردن به نقاط حساس حیوان مثل پنجه ها یا پشت او خودداری کنید. هنگامی که با سگی ارتباط خوبی برقرار کردید می توانید زیرگلوی حیوان و کمرش را که "نقاط خوبی" محسوب می شوند نوازش کنید. این امر هم ممکن است از سگی به سگ دیگر فرق کند بنابراین به زبان بدن حیوان که می تواند پیغامی برای شما داشته باشد توجه کنید. به عنوان مثال، تکان دادن دُم هنگامی که بدن حیوان هم همانند دُم می جنبد و عضلاتش را سفت و محکم نگرفته، به معنی رضایت او از این رابطه است. این علائم نشان دهندۀ خوشحالی و رضایت سگ هستند .