وبینار آموزشی «مبانی معاینات و روش‌های تشخیصی بیماری‌های قلبی در حیوانات کوچک»؛ ۹ آبان (دارای ۴ امتیاز بازآموزی)