برنامه «دامپزشک» از شبکه تلویزیونی سلامت و شبکه چهار سیما از ۱۴ تا ۲۵ فروردین پخش می‌شود