روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور خبر داد:
یک کانون آنفلوانزای فوق‌حاد پرندگان در طیور بومی یک واحد مسکونی در شهر تهران شناسایی و مهار شد

حکیم مهر: یک کانون  بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در قالب برنامه رصد و پایش بیماری در طیور بومی یک واحد مسکونی در شهر تهران در کوتاهترین زمان ممکن شناسایی و مهار شد.

به گزارش حکیم مهر به نقل از روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور، اقدامات مورد نیاز در شعاع های اپیدمیولوژیک کانون بر اساس برنامه ملی کنترل بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان انجام گرفت.