علی‌رغم ایرادات فرمانداری تهران:
اصرار اعضای شورای اسلامی شهر تهران بر اجرای مصوبه قبلی خود درباره ساماندهی استقرار مراکز دامپزشکی تهران

حکیم مهر: ایرادات فرمانداری تهران نسبت به برخی مصوبات شورای شهر در جلسه شورای شهر بررسی شد و در اغلب موارد، شورای شهر ایرادات فرمانداری را نپذیرفت.

به گزارش حکیم مهر به نقل از مهر، بررسی نامه های فرماندار تهران در خصوص مصوبات «دستورالعمل چگونگی ارائه خدمات و تسهیلات به سالمندان» و «ساماندهی وضعیت استقرار مراکز خدمات دامپزشکی در محدوده شهر تهران» و «الزام شهرداری تهران به ایمن سازی عبور شهروندان از پل های عابر پیاده سطح شهر تهران» صورت پذیرفت.

در این جلسه بررسی نامه سوم هیات تطبیق درباره ساماندهی وضعیت استقرار مراکز خدمات دامپزشکی مورد بررسی قرار گرفت.

«نژآد بهرام» در توضیح این نامه گفت: هیات تطبیق اعلام کرده که ما نیازمند اجازه سازمان محیط زیست و سازمان دامپزشکی هستیم. این در حالی است که ما تکالیفی برای این سازمان ها تعیین نکردیم که بخواهیم از آنها تاییدیه بگیریم. ما تعدادی الزامات برای شهرداری تعیین کردیم نه نهادهای دیگر لذا شورای شهر این اعتراض را نمی پذیرد.

در ادامه «زهرا صدراعظم نوری» گفت: ما با دستگاه های ذی ربط جلساتی داشتیم و آنچه در مصوبه آمده این است که شهرداری مکلف شده با همکاری دستگاه های مربوطه ضوابط تعیین کند.

وی افزود: چون این امر یک کار چند وجهی است، فرمانداری هم این موضوع را تصویب کرده است و ما در این مرحله نیازی به تایید سازمان محیط زیست و سازمان دامپزشکی نداریم بلکه این دستگاه ها تنها برای تبیین دستورالعمل ها با شهرداری همکاری خواهند کرد. لذا از دوستان میخواهم که به همان مصوبه شورا رای بدهند.

سپس «حجت نظری» در مخالفت با این موضوع گفت: اگر هیات تطبیق نسبت به این مصوبه اعتراض کرده، اصرار ما مصوبه را به هیات حل اختلاف می فرستد. درخواست میکنم که همکاران بپذیرند که ما یک جمله به مصوبه اضافه کنیم که همه اتفاقات باید از مرجع ذی‌صلاح خود مجوز دریافت کنند.

نژآد بهرام افزود: در متن نامه صراحتاً اعلام شده که مصوبه از سوی هیات تطبیق تایید شده است.

در نهایت اصرار شورا بر مصوبه قبلی خود با ۱۴ رای موافق به تصویب رسید.