فعالیت دو دکتر دامپزشک و یک کارشناس دامپزشکی در بازارهای دام سبک و سنگین تربت حیدریه
 
 

حکیم مهر: رئیس شبکه دامپزشکی تربت حیدریه در راستای اقدامات پیشگیرانه از بیماری تب کریمه کنگو از بازار دام این شهرستان بازدید کرد .

به گزارش حکیم مهر به نقل از روابط عمومی شبکه دامپزشکی تربت حیدریه، «دکتر سیدین» اظهار داشت: بازرسی و نظارت بر ورود دام، ثبت مشخصات خودروها، بررسی مجوزهای بهداشتی حمل صادره توسط دامپزشکی مبداء توسط مسئول بهداشتی مستقر در میادین دام در حال انجام می باشد. وی افزود : باتوجه به اهمیت تامین سلامت دامها و پیشگیری از احتمال بروز و انتقال بیماریهای خطرناک دامی و مشترک بین انسان ودام ،اجرای کامل  اقدامات بهداشتی و قرنطینه ای دامپزشکی ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان تربت حیدریه تصریح کرد: دامهای خروجی با بررسی سوابق مایه کوبی، سمپاشی و پلاک کوبی توسط کارشناس دامپزشکی مسئول بهداشتی میدان دام اجازه خروج جهت دریافت مجوز بهداشتی حمل برای کشتار یا نگهداری را خواهند داشت.وی گفت : جهت انجام امورات بهداشتی سه نفر نیرو (دو نفر دکتر و یک نفر کارشناس) امورات بهداشتی بازار های دام سبک و سنگین را به عهده دارند.